Fra venneforening til HOK Klubb

Fra venneforening til HOK Klubb

I løpet av september 2014 endret Henie Onstad Kunstsenters Venneforening organisasjonsform fra forening til HOK Klubb. Venneforeningen ble etablert i 1976 for å støtte og fremme HOKs utstillinger, aktiviteter og konserter, og satte med sine 1500 medlemmer tydelige spor gjennom kunstgaver, betydelige summer til reisingen av Nybygget, oppussing av lokaler og etablering av Mediateket (2006). Gjennom årenes løp sørget bidragene fra Venneforeningen for at samlingen har økt med verk av både internasjonale og norske kunstnere. Overgangen innebærer en effektivisering av organisasjonen og gjenspeiler utviklingen av HOKs virksomhet.

HOK Klubb

HOK Klubb