Matservering og diktlesning

5. november kl. 12:30 – 13:30

Magdi Alandulesi er født i Libya i 1983 og har utdannelse innen oljeingeniørfaget og IT fra Universitetet i Tripoli. Alandulesi kom til Norge i 2003 og har siden engasjert seg i og arbeidet for menneskerettighetene. Etter selv å ha vært flyktning i flere år jobber han som frivillig tolk og støttekontakt for andre i samme situasjon i samarbeid med Refugees Welcome to Norway (RWTN) ved Mona Bentzen. Alandulesi jobber også på Henie Onstad Kunstsenter og er medprodusent av Midtøstenfestivalen.

Erlend Paasche har en B.A. og M.A. i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier. Han har bodd i en palestinsk flyktningleir i Libanon og har studert arabisk i Syria og Egypt. Paasche skrev sin doktorgradsavhandling om returmigrasjon blant irakisk-kurdiske flyktninger og asylsøkere i Europa ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og forsker nå som postdoktor på nigeriansk migrasjon til Europa ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Denne delen av programmet vil glede sansene med det beste av arabiske smaker mens vi lytter til poesi både på arabisk og norsk. Diktene er valgt ut av Ana María Bresciani, Magdi Alandulesi og Erlend Paasche.