FDV – Hva betyr det for din bedrift

10 september 2023
Eivind Øi

editorial

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold og dekker en rekke av arbeidsoppgaver som kan virke overveldende for en bedriftsleder. I denne artikkelen vil vi forklare hva FDV er og hva dette innebærer for din bedrift.

Hva er FDV?

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) er en samlebetegnelse på en lang rekke av arbeidsoppgaver, med hovedformål å sikre at bygninger, eiendom, maskiner, og annet utstyr holdes i god stand – og at de fungerer som de skal, til enhver tid. Dette er oppgaver som ofte kan bli oversett eller neglisjert, men som er av enorm betydning for din bedriften. FDV handler i bunn og grunn om å ha en plan for vedlikehold som er tilpasset virksomhetens behov.

Betydningen av FDV for din bedrift

FDV er viktig fordi det bidrar til å holde bedriften effektiv og produktiv. Ved å ha en plan for vedlikehold som sørger for at utstyr og infrastruktur fungerer som det skal, kan man minimalisere uforutsette avbrudd i arbeidsprosessen og holde kostnadene nede. I tillegg til reduserte utgifter vil også god FDV sørge for at man opprettholder en god sikkerhetsstandard, og tilfredstiller arbeidsmiljølovens krav.

FDV

Hvordan kan bedriften dra nytte av FDV?

For at bedriften skal dra nytte av FDV, er det viktig å ha en plan for vedlikehold som er tilpasset bedriftens behov. Dette innebærer en oversikt over utstyret og infrastrukturen som skal vedlikeholdes, en plan for vedlikehold, og rutiner for å gjennomføre planen. Det kan også være lurt å ha en FDV-ansvarlig i bedriften, som kan holde oversikt over vedlikehold og bidra til at alt fungerer som det skal. Videre kan en systematisk tilnærming til FDV bidra til at utstyret får en lengre levetid og man utsetter behovet for innkjøp av nytt utstyr.

FDV fra eksterne leverandører

Dersom bedriften ikke har kapasitet til å ta seg av FDV-arbeidene selv, kan man kontakte en ekstern leverandør for å få hjelp med planlegging og gjennomføring. En profesjonell FDV-leverandør kan hjelpe bedriften med alt fra å identifisere vedlikeholdsbehovene, utarbeide en løpende FDV-plan, til å utføre vedlikehold og reparasjoner på det aktuelle utstyret, om dette ikke allerede er inkludert.

FDV er en nødvendig del av enhver bedrift. Ved å ha gode rutiner på vedlikehold og reparasjoner, kan bedriften holde kostnadene nede, sikre god HMS-standard og effektiv drift på lang sikt.

Flere nyheter