Kildin Finnmark – et fartøy for framtiden

09 februar 2023
Eivind Øi

Fartøyet Kildin Finnmark som ble bygget i 2001 er et fiskefartøy som driver med snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Fartøyet blir i dag drevet av Mikal Solhaug AS. Selskapet Mikal Solhaug ble startet i 1996, og har solid erfaring innenfor fiske og skipsfart. Siden selskapet ble etablert har det vært en pådriver for innovasjon og utvikling innen skipsfarten. Mikal Solhaug AS er en veletablert og fremtidsrettet virksomhet med satsing på å skape lokale arbeidsplasser i Finnmark.

 

Snurrevadsfiske

Snurrevadfiske er en teknikk for å fange fisk ved hjelp av en type fiskeredskap som består av tau, vinger, en notpose og en bøye. Teknikken innebærer at et langt tau blir kjørt ut i en bue fra en bøye, deretter blir den første vingen satt, notposen og den neste vingen, før et nytt tau settes ut i en bue tilbake til bøya. Bøya og tauene tas ombord og fartøyet starter med å hale inn tauene parallelt. Når tauene synker og trekkes sammen skremmes fisken inn mot midten og blir fanget i notposen. Historisk sett ble snurrevad utviklet for fiske med små båter på relativt grunt vann, men i dag benyttes den også på dypere vann med større fartøy og kraftigere motorer. Snurrevad benyttes i dag blant annet i fiske etter flyndre, torsk og hyse. Denne type fiske er også viktig for fartøyet Kildin. 

Kildin Finnmark

Levende fangst av snøkrabber

Fartøyet driver også med levende fangst av snøkrabbe, som er en viktig del av sjømatnæringen. Denne type fiske gir lokale arbeidsplasser på land. Levende fangst er en prosess som går ut på å fange krabbene mens de fortsatt er i live, slik at de kan bearbeides for salg. Det er nødvendig å sikre at kvaliteten på krabbene forblir så høy som mulig. Denne metoden bidrar også til å bevare lokale arbeidsplasser på land og holder folk sysselsatt i fiskerinæringen. Det sikrer også at snøkrabbebestandene forblir sunne og bærekraftige for fremtidige generasjoner.

Flere nyheter