Kunstnerisk profil

I dag er Henie Onstad Kunstsenter(HOK) ett av Nordens ledende kunstsentre som viser norsk og internasjonal samtidskunst og modernisme gjennom et bredt utstillingsprogram. Institusjonens egenart ligger i det tverrkunstneriske feltet: i forholdet mellom billedkunst, musikk, performance og den historiske avantgarden. HOK skaper nye verk i samarbeid med kunstnere og viser store modernistiske mønstringer i samarbeid med andre internasjonale aktører. Deler av samlingen er alltid tilgjengelig på HOK.

HOK er en aktiv arena for debatt og samfunnskritikk og en viktig støttespiller for produksjon av kunst og nye uttrykk. HOK formidler kunnskap om kunsten til publikum gjennom tilpassede formidlingsopplegg, kataloger, og digitale medieuttrykk. Store deler av HOKs bestillingsverk og nye produksjoner blir dokumentert og distribuert gjennom sosiale medier og i egne utgivelser. HOK jobber aktivt for å gi publikum mulighet til meningsfulle møter med kunsten. Unike møterom og utleielokaler gir spesielle rammer for forretningsmøter, lanseringer og andre samlinger. I HOK Labs store og lyse lokaler i underetasjen kan familier og bedriftskunder utforske personlig kreativitet med tegning, maling og andre aktiviteter. Med appen Kunstporten oppmuntres både barn og ungdom til å få sin egen opplevelse av kunstsenterets kunst og arkitektur. Foruten kulinariske fristelser i restauranten Bølgen & Moi, tilbyr HOK Butikk et unikt utvalg varer til glede og nytte for kunder i alle aldre. HOK ønsker dermed besøkende i alle aldre velkommen til et langt og inspirerende besøk i hele kunstsenteret og dets omgivelser.